måndag 6 juni 2016

Lyckad tur till Ringenäs skjutfält

En del av de cirka 80 deltagarna spanar efter svarthakad buskskvätta och annat smått och gott.

Det blev en både mycket välbesökt och lyckad exkursion till Ringenäs skjutfält under nationaldagens morgon. Cirka 80 deltagare (!) var på plats utanför grinden redan klockan 06:00. Även om den ostliga vinden satte ner fågelaktiviteten något, blev utbytet gott, dessutom med gyllene kant – och solen sken hela tiden, som den har för vana att göra denna försommar..

Nära men ändå så fjärran är ett uttryck som kan användas på Ringenäs skjutfält. Många passerar där dagligen, och udden utgör ett påtagligt inslag om man vistas på stränderna i Tylösand eller Frösakull. Men det är få förunnat att komma in på området eftersom det är ett militärt övningsfält. Det krävs tillstånd från militären – och det är vi mycket tacksamma för att vi får en gång om året. Under senare år har denna exkursion vid flera tillfällen förlagts till nationaldagen den 6 juni.

Dagens tur inleddes dock lite trevande. Den friska vinden gjorde att mycket av fågelsången dränktes i lövsus – och kanske innebar den även att aktiviteten var lägre än normalt. Ganska snart fick vi dock höra den första rosenfinken, och många fick även se den (en utfärgad hanne) i toppen av ett litet träd. Längre fram längs vägen hördes flera – och det blev till slut minst åtta olika sjungande hannar.

Eftersom det nyligen rapporterats svarthakade buskskvättor från området, spanades det lite extra över de stora öppna områdena. Resultatet lät inte vänta på sig: En hanne upptäcktes på långt håll, sittande i toppen av en liten buske. Det blev naturligtvis viss uppståndelse i leden, men denna fick tvärt konkurrens när en sommargylling flöjtade till från en lövdunge! Det blev tyvärr bara något enstaka flöjtande, men en gylling är ju ändå alltid en gylling.

Ytterligare lite längre ut på udden stannade vi för att åter spana efter den svarthakade buskskvättan. Till en början syntes ingen hanne, men väl en hona. Strax dök även hannen upp och att döma av deras beteende, hade de nog ungar i närheten. De var båda mycket aktiva i sitt födosök.

Efter en liten utsvävning bland några av områdets orkidéer, fortsatte skådandet med en törnskatehanne och sammanlagt sex skogssnäppor. De sistnämnda tog efter hand höjd och drog iväg söderut. Hos skogssnäppan lämnar honan över ungomvårdnaden till hannen och flyttar söderöver redan innan sommaren egentligen har börjat.

En skönsjungande kärrsångare, några par steglitser och flera gråsiskor gav ytterligare lite krydda åt tillställningen.


I samband med fikat anordnades en liten spontan insamling (man kan kalla det en frivillig exkursionsavgift) till förmån för ”Nationalskådarbössan” och Ottenby fågelstation. Insamlingen gav inte mindre än 1160 kronor, vilket väl också kan ses som ett mycket gott betyg på exkursionen!

Fikadags. Lägg märke till den improviserade sparbössan i främre bildkant.
De frivilliga deltagaravgifterna inbringade 1160 kr till Ottenby fågelstation!